cover2 copy

直擊!全場1-5折!最平¥1! 東京Outlet Week !

一連3日的時裝界盛事 東京Outlet Week 已於今天早上11時開始!特派員小Q 早上10時已到會場為大家率先睇!估唔到10點鐘已經有不少女士排隊等候入場,到11點開門時,已經打咗5個蛇餅,足足有500人!今日係星期五都咁,相信聽日一定更多人!明天及後天要去的朋友記得真係要早啲排隊!

相關文章