HK Express 平機票|HK Express(香港快運)於即日起推出韓國二人同行優惠,單程票價僅$288起,飛首爾、釜山及濟州,出發日期由2024年3月18日至7月11日,仲可以Open-jaw,玩盡韓國!

0
HK Express推出韓國優惠機票。(圖片來源:HK Express)

HK Express推出韓國機票優惠,二人同行可享單程$288優惠票價,航點覆蓋首爾、釜山和濟州,而且優惠可以Open-jaw,可以玩遍韓國!預訂日期由即日起至2024年3月10日,旅遊日期由2024年3月18日至7月11日,有機會趕到韓國櫻花季。

HK Express 首爾、釜山、濟州優惠

  • 預訂日期:即日起至3月10日(23:59)
  • 旅遊日期:2024年3月18日至7月11日
  • 立即訂購:HK Express

0
大量日子均有平機票。(圖片來源:HK Express)

圖片來源:HK Express