【#GOtrip快閃12點】HK Express延長個crazy sale,而石垣島單程只係$68(來回連稅$661)起。另外,其他航點$88起,來回連稅計,高松/長崎/廣島/鹿兒島/熊本$701、芽莊$756、福岡$772、沖繩$774、釜山/濟州$783、峴港$805、首爾$817、名古屋$822、宮古島$829、曼谷/布吉/清邁$834、暹粒$869、東京羽田$892、東京成田$896、大阪$927起。呢個價相信一定係最平,應該冇可能再平!不過,買之前都要評估下值唔值~

出發日期:
3月9日-2021年3月31日 (其他航點)
3月9日-10月24日 (石垣島)
6月16日-10月24日 (宮古島)
5月31日-2021年3月31日 (台中/濟州)
6月19日-2021年3月31日 (芽莊)

訂票日期:即日起-3月8日
訂購網址:http://p.nmg.com.hk/6mnrtv

參考日子如下:

GOtrip快閃12點, 韓國, 台灣, 日本, 泰國, 東南亞, 濟州, 越南, HKExpress, 廣島,九洲, 福岡, 長崎, 熊本, 鹿兒島, 沖繩, 濟洲島, 釜山, 機票, 機票優惠, 旅遊優惠
最平來回高松$701起。

GOtrip快閃12點, 韓國, 台灣, 日本, 泰國, 東南亞, 濟州, 越南, HKExpress, 廣島,九洲, 福岡, 長崎, 熊本, 鹿兒島, 沖繩, 濟洲島, 釜山, 機票, 機票優惠, 旅遊優惠
最平石垣島單程$68(來回連稅$661)起!