【#GOtrip快閃12點】HK Express延長個crazy sale,而石垣島單程只係$68(來回連稅$661)起。另外,其他航點$88起,來回連稅計,高松/長崎/廣島/鹿兒島/熊本$701、芽莊$756、福岡$772、沖繩$774、釜山/濟州$783、峴港$805、首爾$817、名古屋$822、宮古島$829、曼谷/布吉/清邁$834、暹粒$869、東京羽田$892、東京成田$896、大阪$927起。呢個價相信一定係最平,應該冇可能再平!不過,買之前都要評估下值唔值~

出發日期: