【#GOtrip快閃12點HKExpress今個星期係冇咩新花款,又係買去送回!來回台中$328、東南亞$398、日本/韓國$598起,來回連稅計台中$901、芽莊$969、峴港$1,016、曼谷/清邁$1,053、石垣島/鹿兒島$1,113、布吉$1,153、沖繩$1,188、釜山/濟州$1,195、首爾$1,228、宮古下地島$1,245、暹粒$1,283、長崎/廣島/高松/熊本$1,313、福岡$1,386、東京羽田$1,509、東京成田$1,513、大阪$1,546、名古屋$1,536 起。過咗一千蚊嘅航點真係完全唔需要考慮,除非搵到紅日出發或者下星期就出發。

出發日期:1月13日-10月31日(旺季日子除外)


訂票日期:即日起-1月12日
訂購網址:http://p.nmg.com.hk/jrw147

行李價錢費用:
網上預訂行李寄艙:20kg 每程$229、25kg 每程$289、30kg 每程$350、40kg 每程$470
網上後加行李:20kg 每程$275、25kg 每程$430、30kg 每程$435、40kg 每程$540

*如果在機場後加行李,費用是最貴的。行李限額最好同訂機票時一次過訂。

參考日子如下:

GOtrip快閃12點, 韓國, 台灣, 日本, 泰國, 東南亞, 濟州, 越南, HKExpress, 廣島,九洲, 福岡, 長崎, 熊本, 鹿兒島, 沖繩, 濟洲島, 釜山, 機票, 機票優惠, 旅遊優惠
乘坐HKExpress來回東京,旅行日期由5月4日-7日。

GOtrip快閃12點, 韓國, 台灣, 日本, 泰國, 東南亞, 濟州, 越南, HKExpress, 廣島,九洲, 福岡, 長崎, 熊本, 鹿兒島, 沖繩, 濟洲島, 釜山, 機票, 機票優惠, 旅遊優惠
最平來回台中$328(連稅$901)起。