【#GOtrip快閃12點】如果將會去日本激安殿堂狂掃貨,以下兩張優惠券就啱大家使。只要付款時出示優惠券畀收銀員睇,成功後,買滿10,000円減500円或者買滿30,000円減2,000円 (約$140),其實連埋本身免稅10%,都算打咗個不錯折扣。但係留意番,優惠券唔可以同時使用,而且只限可辦理免稅嘅外國遊客使用。

額外折扣不適用於以下產品:
部分酒類、香煙、POSA卡等商品無法使用優惠券。
優惠券地址:http://p.nmg.com.hk/glmn78
*請用手機或平板電腦打開網址,然後出示想用的優惠券。謹記截圖的電子優惠券是不能使用的。
*為了確認身分,或許需要出示身分證明文件。

折扣券:

GOtrip快閃12點, 機票, 日本, 東京, 購物優惠, 限時優惠, 退稅, 激安殿堂, Donki Donki, 日本購物
最高買滿30,000円減2,000円(一定要經官網獲得優惠券,上圖只供參考)。

GOtrip快閃12點, 機票, 日本, 東京, 購物優惠, 限時優惠, 退稅, 激安殿堂, Donki Donki, 日本購物
激安殿堂優惠券。