【#GOtrip快閃12點峇里島向來都好少優惠,何況仲要係直航優惠!嘉魯達印尼航空來回峇里島$2,011(連稅$2,599)起!如果以香港航空嚟講,平時都要3千幾蚊的,今次坐嘉魯達印尼航空去都$2,600有找,一年都冇幾次呀,仲要復活節出發都有平!不過航班得午去早返,時間的確有所保留。

出發日期:2020年1月4日-17日、1月29日-5月15日、5月28日-6月30日(旺季日子除外)