【#GOtrip快閃12點】國泰嘅日本航線好少減,除非係每個星期二嘅fanfares,不過出發日期同地點都好撞手神!好彩今次佢飛沖繩都幾抵,來回沖繩都係$2,048(連稅$2,682)起!時間尚算可接受,中午12點機出發,而回程係下午4點,都係一啲舒服嘅時間!而且機票包咗30kg行李。但要留意番,來往沖繩嘅航班係同國泰港龍一齊聯營。

出發日期:即日起-1月20日、1月30日-4月5日、4月14日-4月29日、5月2日-6月23日、6月28日-7月9日
停留期限:2-7日
訂購網址:http://p.nmg.com.hk/moqy59

參考日子如下:

GOtrip快閃12點, 機票, 旅遊優惠, 機票優惠, 日本, 沖繩, 潛水
乘坐國泰航空來回沖繩,旅行日期由6月7日-14日。

GOtrip快閃12點, 機票, 旅遊優惠, 機票優惠, 日本, 沖繩, 潛水
最平來回沖繩$2,048(連稅$2,682)起。