Pokemon Go 經過最新更新後,除了有新功能可以代替Check IV值之後,精靈的巢穴也有所改變,不想去錯地方捉精靈,就要留意最新 精靈巢穴 POKEMON GO 地圖!

撰文:Jan ( 新假期 )|圖片:網上圖片

資料來源:香港稀有精靈AR搜尋器

01 | 萬年蟲-摩士公園

摩士公園由伊貝巢變身萬年蟲巢,24小時出現187隻。

 

曾經好多人去摩士公園捉啟暴龍,不過更新後,啟暴龍都分散係九龍各區。

02 | 迷你龍-海港城

海港城同樣有不少迷你龍,升啟暴龍沒有難道!

其實哈古龍都經常係尖沙咀出現!

03| 鴨嘴火龍- 寶翠公園

其實鴨嘴火龍分散係全港九,比較集中就係寶翠公園。

04 | 化石飛龍- 油麻地 / 旺角

化石飛龍真係要靠運氣,因為出現都唔多。

05 | 背背龍 - 屯門

出現次數都唔多,如果見到要好好把握機會。

06 | 鯉魚龍- 沙田

夠竟要捉幾耐鯉魚王先可以有一條鯉魚龍? 耐性的表現﹗

07 | 卡比獸

滿地散落,捉模唔到!

08|  伊貝-九龍公園/維園/香港公園

伊貝就到處都可以見到。

 

09 | 紅唇娃 -  維園

紅唇娃於維園數量最多!但都好古惑,捉完唔好即刻走,隨時會係附近再有!

10 | 食夢獸  - 屯門蝴蝶灣體育場

屯門蝴蝶灣體育場是食夢獸出沒最多的地點。

11 | 菊石獸 - 維園

菊石獸較少見,維園數量算是多。

12 | 小海獅 - 尖沙咀訊號山花園

可愛的小海獅就在尖沙咀出沒,一天出現93隻之多。

13 | 車厘龜 - 荔枝角公園

車厘龜巢穴繼續在荔枝角公園。

14 | 護主犬 - 香港公園

想捉護主犬就一定要到香港公園,163隻!超多!

15 | 鉗刀甲蟲 - 天水圍公園/九龍仔運動場

鉗刀甲蟲於天水圍公園及九龍仔運動場都有巢穴。

16 |電擊獸 - 坪石公園/青衣海濱

電擊獸數目不多。

17 | 飛天螳螂 - 櫻桃街公園

飛天螳螂也有個小巢。

18 | 比卡超 - 海心公園/麗港公園

比卡超?去海心公園吧!