facebook 又有新嘢玩!facebook 於今天推出3大全新功能,包括「 Facebook Stories」 限時動態、訊息 「Facebook Direct」及內置相機。一出,GOtrip編輯部上下已經玩到忘晒形!究竟要點玩?有咩玩?即刻話你知!

點先有得玩?iOS還是Android都有!

不論你用的是iOS還是Android,只要更新後就會出現「Facebook Stories」,玩法同Snapchat及Instagram的「My Stories」差不多,一樣會於分享後24小時消失,最啱同朋友分享秘密!

內置相機新功能,Minions 扔蕉最過癮!

想玩拍照功能,按「Stories」旁邊的飛機按鈕即可。按下後會開啟內置相機,之後就可以找朋友來瘋狂拍照!

進入相機後,就見到左下角有個魔術棒的按鈕,按下後就會見到很多漏鏡,認住Minions的icon,按下對準被拍對象就可以了!

其他漏鏡都超好玩!

更新後用不到限時動態功能?簡單一按就出現!

相信好多朋友會好像小編一樣,即使更新了最新版本(85.0)的facebook app,都見不到新玩法,會否又是被選中的孩子才有得玩?記者發現1個方法,令編輯部各同事都100% chok出新功能,就是大家在設定系統內改變手機的語言系統,例如今次測試,記者就由原來的英文系統改為日文系統,再開facebook app就即時見到新功能。

即使再還原到英文系統段,facebook app的新功能依然存在,大家快點更新你的facebook app ,同朋友瘋狂影相啦!