HK Express行李|HK Express(香港快運) 今日更新了行李政策,由原本的2級改為4級,價錢由低至高排分別有「輕便飛」、「經濟飛」、「隨心飛」及「無憂飛」。「輕便飛」只包一件非行李的隨身物品,而且不得超過7KG。而寄艙行李則要按件數計,並非按重量計,所以不能再共享。以下一文睇清HK Express 4類機票的分別。

HK Express行李|睇清4級機票:最平只包1件隨身物品 寄艙行李無得共享重量

香港快運今日(8日)早上公布新推4種票價選項,所有票價類別都允許旅客攜帶不超過7公斤的隨身物品或行李上機。然而,最經濟的「輕便飛」票價只包含一件非行李箱的隨身物品,且該物品必須能夠放置於前座位下方,不得放置於座位頂部的行李架。

寄艙行李按件數計

寄艙行李的費用將按件數計算,分別是20KG以及32KG。行李額度不能與其他旅客共享或轉讓。旅客可以在網上預訂額外的最多2件托運行李。如需增加更多托運行李,請直接前往機場櫃檯辦理。

hk express行李 (圖片來源:HK Express)
(圖片來源:HK Express)

hk express行李 手提行李及隨身行李的大小(圖片來源:IG@hk_express)
手提行李及隨身行李的大小(圖片來源:IG@hk_express)

HK Express官方5大例子:

Sharon家人定居於河內經常會回家探親,由於住處日用品齊備,因此只需帶上一個小提包便可出發,會推薦包括7公斤的隨身物品1件的「輕便飛」

Albert每月需到北京開會數天,所需衣物不多,所以只拿一個公事包加上一個手提行李箱便可上機,會推薦包括共重7公斤隨身物品1件及登機行李1件的「經濟飛」

Amy與閨蜜到曼谷遊玩,帶上多套靚衫打卡,又想預一些行李空間買手信回港,會推薦包括7公斤隨身物品1件及20公斤寄艙行李1件的「隨心飛」

Kevin與太太一起暢遊東京,到潮牌集中地原宿大量入貨,希望可以買得盡興,會推薦包括共重7公斤隨身物品1件和登機行李1件,以及32公斤寄艙行李1件的「無憂飛」

Davis趁冬天到首爾滑雪,帶齊各種裝備,包括一件長超過1.5米的滑雪板,會推薦選擇「無憂飛」加上一件特殊行李

2024年5月7日或之前預訂機票將不受影響

於2024年5月7日或之前預訂了機票的乘客,仍可享有舊有限額。寄艙行李都一樣,以總重量計,不限件數。

hk express行李 (圖片來源:IG@hk_express)
(圖片來源:IG@hk_express)

網民意見兩極:支持嚴格執行 vs 縮咗水

有網民反對指:「出趕客條例」、「點解無得逐個客揀要點飛,如果4個朋友一齊飛但其中一個真係唔同行李plan既又要分開買,麻煩到死」、「搭HB HX唔好?」。亦有網民贊成:「對我們自由飛嘅人非常好,因為我們不需要太多購物,只在乎吃喝玩樂」、「支持,對守規矩乘客更公平」、「以後check in櫃位應該唔再見到有人喺度慢慢執行李,一過就要畀錢,應該會快咗」、「淨係去幾日唔帶咁多嘢都ok,唔買嘢影響唔大」等。

同行馬上出Post抽水:大灣區航空、AirAsia

昨日(7日)網上傳出HK Express 有可能會更改行李政策時,大灣區航空馬上在IG出片「抽水」,片中提到無論任何票價種類,可享有免費 7 公斤手提行李限額,以及1件小型個人隨身物品,以及免費揀位服務。不少網民大讚抽得好:「太平洋都乾涸了」、「追住express 打」等。

而AirAsia亦在Facebook上出帖指:「AirAsia為每位乘客【免費提供】7kg手提行李額度」!

hk express行李 (圖片來源:FB@Fly AirAsia )
(圖片來源:FB@Fly AirAsia )

圖片來源:HK Express