《Mean Talk》請來情同姊妹的蔡思貝、賴慰玲和何雁詩,而在主持林盛斌和江美儀的提問之下,三人都好坦白。有「人肉發電機」稱號的蔡思貝,獲姊妹們為她平反,蔡思貝不但在節目中落淚,更公開問價短訊內容﹗

撰文:東方新地|圖:《Mean Talk》節目截圖、蔡思貝IG

蔡思貝和好姊妹賴慰玲和何雁詩上《Mean Talk》訪問,大家都好坦白,乜都肯講肯爆﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)
蔡思貝和好姊妹賴慰玲和何雁詩上《Mean Talk》訪問,大家都好坦白,乜都肯講肯爆﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)

蔡思貝節目委屈落淚

蔡思貝和好姊妹賴慰玲和何雁詩上《Mean Talk》訪問,當蔡思貝被問到「買車買樓」新聞,姊妹何雁詩和賴慰玲指蔡思貝是「慳慳埋埋先有今日」。

何雁詩指蔡思貝為了買樓,真的很「慳家」(圖片來源:Mean Talk截圖)
何雁詩指蔡思貝為了買樓,真的很「慳家」(圖片來源:Mean Talk截圖)

之後蔡思貝更忍不住落淚指,自己平常不會將自己的辛酸說出來,而傳媒說的事自己更不會去澄清,但「冇人知道所謂嘅女一其實住200呎兼瞓碌架床」。

蔡思貝在節目中忍不住落淚(圖片來源:Mean Talk截圖)
蔡思貝在節目中忍不住落淚(圖片來源:Mean Talk截圖)

蔡思貝自爆曾被開價二百萬

之後主持問蔡思貝有冇被人問過價,蔡思貝、賴慰玲和何雁詩都表示收過,而且唔止一次。賴慰玲亦指曾收問價訊息:「會send訊息嚟問一晚幾多錢?」何雁詩亦表示:「亦收過有係幫老細問飯局後有活動,要我開價錢﹗」

賴慰玲、蔡思貝和何雁詩直認有收過過夜、飯局問價的訊息﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)
賴慰玲、蔡思貝和何雁詩直認有收過過夜、飯局問價的訊息﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)

蔡思貝直認不諱:「尋日先被人問完﹗我仲cap咗圖﹗」隨即把被問價短訊內容公開﹗江美儀話:「二十萬過夜價出手低,二百萬就話啫﹗」蔡思貝即答的確曾有人開價二百萬﹗

蔡思貝把被問價的短訊內容公開﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)
蔡思貝把被問價的短訊內容公開﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)

江美儀讀出蔡思貝的被問價短訊。(圖片來源:Mean Talk截圖)
江美儀讀出蔡思貝的被問價短訊。(圖片來源:Mean Talk截圖)

蔡思貝公開被問價短訊內容

林盛斌問大家咩價錢大家會有心動呢?蔡思貝問對方質素點先?江美儀表示唔論樣貌只睇價錢,賴慰玲開出二億價錢:「因為我會一世眨低我自己﹗兩億係好誇張,係用嚟彌補心靈創傷﹗」

蔡思貝公開被問價的短訊截圖。(圖片來源:Mean Talk截圖)
蔡思貝公開被問價的短訊截圖。(圖片來源:Mean Talk截圖)

賴慰玲先答開出二億才會令她心動,在旁的蔡思貝點頭和應﹗(圖片來源: Mean Talk截圖)
賴慰玲先答開出二億才會令她心動,在旁的蔡思貝點頭和應﹗(圖片來源: Mean Talk截圖)

蔡思貝:一定係億億聲

江美儀問如果對方真係肯付二億呢?賴慰玲:「咁咪諗囉﹗」蔡思貝亦點頭和應指二億會考慮,認同這個價錢會心動:「一定係億億聲﹗總之幾千萬冇可能心動,睇心理醫生都唔止呢個價啦﹗真係﹗彌補唔到心靈創傷,一世唔會去到超開心﹗」

蔡思貝直認開價二億才會考慮,因為幾千萬睇心理醫生都唔夠﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)
蔡思貝直認開價二億才會考慮,因為幾千萬睇心理醫生都唔夠﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)

蔡思貝直認開價二億才會考慮,因為幾千萬睇心理醫生都唔夠﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)
蔡思貝直認開價二億才會考慮,因為幾千萬睇心理醫生都唔夠﹗(圖片來源:Mean Talk截圖)

Tags :