visa-20170413-feature

好天氣睇全景 ! $200 玩盡東京「 晴空塔 」

去東京就梗係掛住日日掃貨啦!但如果都想影下靚相扮下文青,而 4 月中甚至 4 月尾先出發嘅你趕唔切影櫻花,咁點算好?都有計嘅!想睇東京全景?一於去「 晴空塔 」—— 帶你一齊影靚相呃多啲 likes!

資料及相片來源:新傳媒資料庫、Tokyo Skytree官網照片

相關文章