visa2004-feature

夏天更要保養 | 8 大潔膚 日本妝物 推介

最近天氣開始又熱又濕,聰明嘅各位,梗係估到夏天又到啦!講到夏天,唔少得陽光與海灘仲有短褲背心,不過一着上身,先發現呢度有粒粒、嗰度唔夠白,到時着短褲背心比堅尼就尷尬死!好彩日本總係咁貼心,推出咗一系列 漂膚、護理 日本妝物 ,令你喺咩時候咩日子咩地方都可以保持完美!

圖片來源:GOtrip編輯部

相關文章