Untitled-1

大阪新派美食 | 慢工出細貨! 茶碗蒸拉麵

文、圖授權轉載自:兩個沸青去日本

大家食日本拉麵多數不外乎有豚骨、醬油、味噌、牛油湯底再加兩塊叉燒,沸青友人推介位於大阪港站附近(即係天保山海遊館嗰度),有間fusion拉麵店,將日本人定食套餐內容二合為一炮製咗呢個 茶碗蒸拉麵 !

相關文章