【 FlyJapan 】日本睇醫生冇有怕!醫療用翻譯機 中、英文準確對應

【 FlyJapan 】日本睇醫生冇有怕!醫療用翻譯機 中、英文準確對應

【日本旅遊】去啲語言不通嘅地方旅行,最怕就係病,仲要係唔睇醫生唔得嗰種程度!尤其日本,大部分人都唔識日文以外嘅語言,溝通已經難,仲要講邊度唔舒服。為面對2020年東京奧運,日本富士通就研發咗醫療用翻譯機以解決呢個問題!以後去日本玩嘅時候唔小心病咗,都唔使再怕冇醫生睇喇!

撰文:Carmen|圖片來源:FUJITSU

相關文章