DSC_0140

台灣小島遊 | 澎湖美食十大推介(上) | 台灣係咁玩

所謂靠山食山,靠海食海。屬海島的澎湖,當然有平、靚、正海產。每年季節出產的海產都不同,所以要識睇月份食好東西。

相關文章

There is 1 comment

Add yours

Comments are closed.